Facebook Link to Facebook Pinterest Link to Pinterest Linkedin Link to Linkedin Instagram Link to Instagram Search Link to Search Home Home Phone Phone Horario Horario Mail Mail

Naturalment, nuades
amb materials ecològics

Les catifes de Turkestan estan teixides amb productes totalment naturals com la llana d’ovella o cabra, la seda, el cànem o el cotó.

© Zollanvari International

Una petjada ecològica
sense rastre

Els processos que intervenen en la confecció de les nostres catifes són respectuosos amb el medi ambient. Tots ells són artesanals i utilitzen matèries primeres minerals, vegetals o animals.

© Zollanvari International

Amb el Comerç Just i
contra el treball infantil

Tot i que Turkestan no produeix les seves catifes, ens resulta imprescindible que els nostres proveïdors subscriguin convenis internacionals contra el treball infantil i a favor del comerç just.

Som conscients
del nostre paper

Tot el material corporatiu de Turkestan ha estat imprès en paper reciclat, seguint els estàndards internacionals.

Enèrgicament
eficients

Contribuïm a la reducció de l’impacte energètic utilitzant tecnologia LED per a il·luminar les nostres catifes.

Subscriu-te al nostre newsletter